Czym jest Marketing?

Marketing sprzedaje.

Wszystkie strategiczne jak i elementarne operacje w obrębie marketingu są skoncentrowane na budowanie zaplecza dla podstawowej działalności przedsiębiorstwa, takich jak:

  • Zapewnianie zbytu;
  • Wywoływanie popytu;
  • Tworzenie relacji z Klientem;
  • Oraz bliższym i dalszym otoczeniem firmy.

To dzięki marketingowi, nawet stosowanemu nieświadomie, przedsiębiorstwa rozwijają się. Im marketing bardziej precyzyjny, totalny, tym wyższa skuteczność na rynku. 

Dla marketingu najważniejszy jest Klient.