Nota prawna

Łącząc się z witryną GDP i przeglądając ją akceptujesz warunki i zastrzeżenia zawarte w tej nocie prawnej, polityce prywatności i polityce prywatności "cookies".

Właścicielem marki GDP jest firma:

Grodon Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 lok. 243
02-672 Warszawa
NIP: 5213727817
Regon: 36405808400000
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Sąd Rej. dla M. St. Wa-wy w Wa-wie XIII Wydz. Gosp.
KRS nr 0000609458
biuro@gdp.pl


Znaki handlowe, loga

Strony internetowe mogą zawierać znaki handlowe, loga partnerów, klientów, produktów, procesów. Nie udzielamy żadnych praw do korzystania z wyżej wymienionych elementów.

Wizerunek serwisu

Wizerunek serwisu GDP jest objęty prawem autorskim.

Treści serwisu
Wszystkie treści serwisu są autorstwem GDP. Zastrzegamy sobie prawa autorskie i inne prawa własności zawarte we wszystkich treściach serwisu GDP. W szczególności nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać i wykorzystywać zawartości witryny do użytku publicznego w celach komercyjnych.

Zawarte treści serwisu GDP należy traktować jako pomoc w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z naszej oferty. Wszystkie treści znajdujące się na serwisie internetowym są aktualne.

Materiały graficzne serwisu
Wszystkie zamieszczone w serwisie materiały graficzne serwisu w tym zdjęcia są objęte prawami autorskimi. Nie wolno ich zmieniać, kopiować oraz przetwarzać ani wykorzystywać do użytku publicznego w celach niekomercyjnych i komercyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo w przyszłości do zmiany/rozszerzenia zapisów noty prawnej. Informacja o tym fakcie pojawi się na łamach serwisu GDP.