Tworzymy podstawy


1. Internetowy adres roboczy

Tworzymy Internetowy adres, pod którym uruchomimy roboczą wersję serwisu. Dostęp będzie wyznaczony dla określonych biorących w projekcie osób zarówno po Twojej i naszej stronie.

2. Piszemy teksty

Po zapoznaniu się z Twoją firmą oraz jej procesami przygotowujemy listę głównych tematów, które zawrzemy na przyszłym Twoim serwisie internetowym. Na podstawie przekazanej wiedzy oraz wskazówek, a także własnych obserwacji w firmie, tworzymy krótkie artykuły. Finalnie, przed opublikowaniem na roboczym adresie internetowym, wszystkie artykuły podzielone na tematy są przedmiotem prezentacji - celem uzupełnienia. Tak powstają treści, które jeszcze nie mają nadanej struktury informacji.

Nie wymierzamy treści dla określonego projektu graficznego, dzięki temu możemy zachować swobodę twórczą.

3. Pomagamy w opracowaniu materiałów multimedialnych

Jeżeli dojdziemy do wniosku, że dobrze dla Twojego serwisu internetowego będzie zamieścić na jego stronach dodatkowe materiały multimedialne, to podsuwamy tematy lub wspólnie zajmujemy się opracowaniem wytycznych dla ich powstania. Nadzorujemy, lub zlecamy przygotowanie materiałów video, graficznych, animacji itp.

4. Wypełniamy zawartością

Tworzymy listę tematów, potem treść, wreszcie osadzamy to wszystko na strukturze, która powstaje na podstawie listy tematów. Z poziomu systemu CMS wstawiamy, przesuwamy, poprawiamy nawigację, za każdym razem oddziałując na strukturę serwisu internetowego.

Publikujemy artykuły, następnie budujemy nawigację wewnętrzną do poruszania się po stronach. Wreszcie na bazie wprowadzonych do serwisu informacji powstaje strona główna.

Nie planujemy układu strony głównej na początku projektu, strona główna jest wynikiem wprowadzonych do serwisu informacji. Robimy tak dlatego, że początkowe założenia często różnią się od finalnych, a w drodze budowy treści zawsze wyjdzie jakaś ciekawostka, którą warto opisać.

System CMS, z którego korzystamy, umożliwia budowanie strony głównej w dowolnym momencie pracy nad serwisem internetowym, między innymi na końcu działań; za pomocą bloków informacji, którymi można operować, jest to dziecinnie proste - jak zestawianie klocków.

Uruchamiamy serwis pod jego docelowym adresem Internetowym.

Następnie dopracowujemy stronę główną i podstrony serwisu internetowego w celu osiągnięcia jak najbardziej satysfakcjonującego efektu użyteczności i czytelności. Po uruchomieniu serwisu w Internecie obserwujemy na statystykach Google Analytics tendencje odwiedzin. Z upływem czasu użytkownicy na serwis dostają się poprzez podstrony serwisu internetowego, które są przez nas optymalizowane tak, by dla najbardziej efektywnych wejść były wyczerpujące tematycznie.