Stoczek Klasztorny
Stoczek - Stoczek Warmiński portal regionalny

Aby zbudować ofertę wypoczynkową i trasę turystyczną dla odbiorców, którzy przemierzają szlak pielgrzymkowy na Warmii musieliśmy na okres realizacji stać się pielgrzymami w myśl zasad "Myśl jak Twój Klient". Przemierzyliśmy 200km turystycznej trasy dla pielgrzymów archiwizując wszystko na filmach i na zdjęciach. Dokonaliśmy wywiadu z kustoszami klasztorów, historykami regionu. Zamieszkaliśmy w domu pielgrzyma w Klasztorze w Stoczku Klasztornym,a w ramach zwiedzania trasy turystycznej otrzymaliśmy ogromną dawkę historii i walorów regionu Warmii. Takie podejście pozwoliło zbudować nam strategie dotarcia do odbiorców, a finalnie powstał portal regionalny traktujący o walorach Klasztoru w Stoczku Warmińskim i okolicach. Serwis wspieramy i aktualizujemy do dziś, szansa na pielgrzymkę jest aktualna dla nas co roku :)

Termin realizacji: 5 tygodni

Adres internetowy: www.stoczek.pl