Nasze dziecko samodzielnie wyfruwa z gniazda

 

Wiesz już, jak na co dzień korzystać z narzędzia, jakim jest Twój serwis internetowy tak, aby skutecznie realizował postawione przed nim zadania, czas więc przejść do kwestii planów długofalowych.

Obsługa serwisu musi stać się zwyczajem, ale nie rutyną.

Serwis internetowy, który się nie zmienia, nie ewoluuje, staje się z biegiem czasu mniej atrakcyjny, przestaje nadążać za zmieniającym się Internetem, sposobem postrzegania przez jego użytkowników. Dobrze zbudowany serwis oparty na elastycznym systemie CMS umożliwia daleko idące modyfikacje, dzięki czemu okres eksploatacji takiego serwisu zostaje znacznie wydłużony. Rozwój powinien następować w przestrzeni merytorycznej, graficznej i multimedialnej – zgodnie z wyznaczonym kierunkiem rozwoju Twojej firmy.

Doradca biznesowy musi wspierać Cię w każdym momencie, w którym dostrzegasz potrzebę, ale nie potrafisz do końca jej zidentyfikować, do jego zadań należy być na bieżąco w świecie Internetu.