2R System - Systemy Inteligentnego Sterowania

2RSystem to prężnie działająca krakowska Firma, świadcząca kompleksowe usługi z zakresu projektowania i instalacji systemów inteligentnego sterowania budynkami oraz oświetlenia LED.

Na samym początku, wraz Klientem ustaliliśmy że realizacja będzie dotyczyć szerokiego pakietu usług związanych z systemami inteligentnego sterowania. Jednak, co charakterystyczne dla Nas, w trakcie szeregu wywiadów jakie przeprowadzaliśmy z Klientem, wychwyciliśmy bardzo istotny walor Firmy 2RSystem, jakim jest nie tylko dostarczanie systemów sterujących budynkami, ale także projektowanie i wykonawstwo instalacji oświetleniowych LED! To nie wszystko - Firma 2RSystem, na życzenie swoich zleceniodawców, wykonuje oba typy instalacji jednocześnie lub tylko je projektuje (np. na potrzeby deweloperów budowlanych). Tego waloru nie mogliśmy pominąć, co istotnie wpłynęło na formę oferty i strukturę całej treści serwisu internetowego. Finalnie, podkreśliliśmy kompetencje i możliwości wykonawcze Firmy, i co ważne, w artykułach odpowiedzieliśmy na szereg istotnych pytań o możliwości instalacji systemów inteligentnego sterowania oraz oświetlenia LED w przypadku różnych grup zainteresowanych.

W chwili obecnej serwis internetowy 2RSystem nie stanowi "elektronicznej broszurki" Firmy, jak dotychczasowy. Przeciwnie, jest bazą wiedzy o ofercie i związanej z nią tematyce. Jest to nie tylko użyteczne z punktu widzenia potencjalnych klientów Firmy 2RSystem, ale także bardzo dobrze świadczy o jej kompetencjach.

Termin realizacji: 3 tygodni

Adres internetowy: www.2rsystem.com