Przygotowanie do działań


1. Rozpoznajemy i nazywamy cel, jaki ma przyświecać obecności w Internecie, bądź przyporządkowujemy działania do celu:

 • Budowa pomostu komunikacyjnego między Klientami, a firmą;
 • Utrwalenie więzi między obecnymi Klientami i firmą;
 • Zbudowanie zaplecza wsparcia Klientów;
 • Wprowadzenie nowej usługi/produktu na rynek;
 • Rozszerzenie oferty usługowo-produktowej.

2. Poznajemy procesy zachodzące w firmie:

 • Obsługę Klienta;
 • Sprzedaż towarów lub usług;
 • Strategię marketingową;
 • Obieg informacji w firmie zewnętrzny i wewnętrzny;
 • Dotychczasowy sposób postrzegania potrzeb Internetowych lub jego brak.

3. Badania

Jeśli posiadasz witrynę w Internecie badamy:

 • Otoczenie Internetowe: przyjazne i nieprzyjazne czynniki aktualnej obecności w Internecie;
 • Ruch internetowy skupiający się wokół Twojej witryny (Web Analytics)
 • Użyteczność serwisu internetowego (Web Usability), którą stosowałeś wobec swoich dotychczasowych Klientów, by móc ją z nowym serwisem rozszerzyć lub usprawnić.

Jeśli nie posiadasz witryny w Internecie:

4. Przejmujemy działania administracyjno techniczne

Otaczamy wszelkie działania kompleksową opieką informatyczną, aby żadne aspekty techniczne (takie jak chociażby: utrzymanie serwisu, poczty elektronicznej, konfiguracja domen) nie przeszkadzały w codziennej pracy Twojej firmy.