Audyt i doradztwo w zakresie obsługi Kienta


Przed przystąpieniem do działań oraz po zakończeniu prac, zawsze cyklicznie po wdrożeniu rozwiązań istnieje potrzeba przeprowadzania audytu firmy. Nie tylko obecności w Internecie, ale też ogólnie: rynkowego, biznesowego.

Przyjrzenie się z zewnątrz pomaga dostrzec słabe i silne strony samej organizacji jak i jej oferty, aby następnie móc je zniwelować lub uwypuklić.

By nadać rozpędu maszynie marketingowej należy sprawdzić czy wszystkie tryby zostały naoliwione, pracują prawidłowo i są gotowe na przyśpieszenie!  

Do czego może prowadzić błędna obsługa Klienta?

Zetknęliśmy się z taką sytuacją:

O dodatkowej gwarancji na produkt - istotnej dla atrakcyjności oferty – Klient dowiadywał się na miejscu w siedzibie firmy dopiero po decyzji o zakupie. Kluczowa z punktu widzenia produktu i Klienta wartość jaką jest gwarancja była skrywana. Można byłoby wyeksponować taką istotną wartość na serwisie internetowym.

Błędna obsługa Klientów może prowadzić nie tylko do braku zainteresowania ofertą firmy, ale również do nieświadomych i niestety permanentnych szkód na rzecz firmy.